ÁSZF
Általános szerződési feltételek


Közzétéve: 2017. 05. 04. • Frissítve: 2017. 05. 11.


Üdvözlünk, és köszönjük, hogy felkerested a www.eletepitok.hu weboldalt (a továbbiakban „Weboldal”) és annak jelen Felhasználási feltételeit (a továbbiakban „Feltételek”). Kérjük, figyelmesen olvasd el a jelen Feltételeket és annak elválaszthatatlan részét képező Adatvédelmi tájékoztatót, mielőtt használnád a Weboldalt. A Weboldal használatának kötelező előfeltétele a jelen Feltételek és az Adatvédelmi tájékoztató valamennyi rendelkezésének elfogadása.

I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

A Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a M.C.DIRECT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1145 Budapest, Róna u 127/B., cégjegyzékszám: 01-09-567856; adószám: 12238185-2-42.; a továbbiakban ”Üzemeltető”).

A Weboldal célja egy olyan virtuális játéktér létrehozása, amelyben a regisztrált felhasználók (a továbbiakban „Felhasználó”) különböző szellemi és egyéb játékokkal játszhatnak, és rendszeresen részt vehetnek az Üzemeltető által szervezett különböző nyereményjátékokban is. A nyereményjátékokra vonatkozó speciális feltételeket jelen Feltételek III./G. része, illetve az adott nyereményjátékra vonatkozó játékszabályzat tartalmazza. A Weboldalra történő regisztrációval vagy – a nyereményjáték típusától függően - az adott nyereményjátékban történő részvétellel a Felhasználó elfogadja az adott nyereményjátékra vonatkozó játékszabályzatban írt valamennyi feltételt.

Amennyiben a Weboldallal kapcsolatban bármilyen kérdésed, észrevételed van, kérjük, fordulj az Üzemeltetőhöz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

e-mail: eletepitok@mcdirect.hu
telefonszám:+36 1 467 7090
levelezési cím: 1590 Budapest, Pf.: 128.

Az Üzemeltető a Weboldal szolgáltatásait ingyenesen nyújtja, azonban bármikor jogosult a Weboldal egészét vagy annak meghatározott részét – a Felhasználók előzetes értesítése mellett – fizetőssé tenni.

II. REGISZTRÁCIÓ

Ahhoz, hogy a Weboldal funkcióit elérd, regisztrálnod kell az oldalon. A regisztrációhoz legalább 16 évesnek kell lenned.

A regisztrációhoz a következő adatok megadása szükséges:

  • vezetéknév
  • utónév
  • e-mail cím
  • nem
  • születési dátum (év, hónap, nap)
  • irányítószám
  • lakcím (utca, házszám, emelet, ajtó)
  • telefon
  • karakternév
  • jelszó

A regisztrációhoz a Felhasználónak el kell fogadnia a jelen Feltételeket és az Adatvédelmi tájékoztatót, valamint hozzá kell járulnia a megadott adatainak közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából történő kezeléséhez. Az adatszolgáltatásról és a megadott adatok kezeléséről (ideértve a direkt marketing üzenetek küldését is) az Adatvédelmi tájékoztatóban olvashatsz bővebben. A Felhasználó a szükséges hozzájárulásokat a regisztrációs felületen található, erre vonatkozó mezők bejelölésével adhatja meg. A Felhasználó a vonatkozó mezők bejelölésével kijelenti, hogy a jelen Feltételek és az Adatvédelmi tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette és annak valamennyi rendelkezését saját magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A regisztrációt követően az Üzemeltető a megadott e-mail címre e-mailt küld a regisztrációról, amelyet a Felhasználónak meg kell erősítenie az e-mailben található hivatkozásra kattintással.

A regisztrációkor megadott adatokat (esetleges adatbeviteli hibák esetén) a Felhasználó – jelszavával történő belépése után – a „Profil” menüpont, „Személyes adatok” almenüpont alatt bármikor módosíthatja. A jelszavad is bármikor módosíthatod az előzőekben írtak szerint, illetve, amennyiben elfelejtetted a jelszavad, belépés előtt az „Elfelejtetted a jelszavad?”-ra kattintva adhatsz meg új jelszót.

A jelszó megőrzése a Felhasználó kötelessége, Üzemeltető nem vállal felelősséget a jelszó illetéktelen személyekhez kerülése esetén.

A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. A Felhasználó köteles a megadott adataiban utóbb bekövetkezett változások esetén azok módosításáról haladéktalanul gondoskodni. Üzemeltető kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségével, elírásával vagy valótlanságával összefüggésben merül fel.

A regisztráció feltétele, hogy a regisztrációt az Üzemeltető elfogadja. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt indoklás nélkül visszautasítsa, azt bármikor visszavonja bármilyen felhasználói visszaélés esetén, illetve különösen abban az esetben, ha a Felhasználó a regisztráció során valótlan, hiányos adatokat ad meg.

A Felhasználó bármikor jogosult a regisztrációját az oldalról törölni.

III. A WEBOLDAL TARTALMA

A Weboldalra történő első belépést követően, a Felhasználó egy meghatározott szinttel és egyenleggel rendelkezik. A Weboldal egyes funkcióinak használata során a Felhasználó virtuális pénzt gyűjthet. A Felhasználó ezt az összegyűjtött virtuális összeget csak akkor nyeri meg, ha az adott játékidőszak indításakor előre, véletlenszerűen meghatározott mennyiségű összklikkszámot elsőként éri el.

A Karakter aktuális állapotáról a Felhasználó a „Profil” menüpont alatt kaphat tájékoztatást. A Felhasználó rendelkezésére álló virtuális pénzösszeget a mindenkori „Aktuális nyeremény összeged” mutatja.

A Felhasználó a Weboldal felületén időről-időre a személyes preferenciáit érintő kérdéseket kap. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a kérdésekre adott válaszokat Üzemeltető elemezze és az így kapott, a Felhasználó személyes preferenciáira vonatkozó információkat felhasználja a Felhasználó részére kiküldésre kerülő direkt marketing üzenetek tartalmának, valamint a Weboldalon a Felhasználó belépése után megjelenő hirdetési csíkokon (banner), illetve egyéb felületeken elhelyezett reklámok/tartalmak kialakítása, összeállítása céljából.

A Felhasználó a „Menü” alatt a következő menüpontokat érheti el:

A. Nyitólap:

A játék fő képernyője, ahol maga a játék folyik. Itt található a megfejtendő kép és minden információ az aktuális játékidőszakról.

B. Profil:

A Felhasználó személyes adatlapja. Itt láthatja és módosíthatja a regisztrációkor megadott személyes adatait, és a játék során feltett egyéb kérdésekre adott válaszait. Továbbá láthatja a játék kezdete óta és az aktuális játékidőszak alatt elért teljesítményeit.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a Weboldalra történő belépésből vagy a Weboldal használatából erednek.

C. Hírek:

Minden, az oldallal kapcsolatos információt itt teszünk közzé, hasznos információkat, hirdetéseket, nyerteseket, képmegfejtéseket.

D. GY.I.K.:

A Gyakran ismételt kérdések menüpont alatt hasznos információk találhatóak a játékkal kapcsolatban. Olyan Felhasználók által feltett kérdések, vagy segítségek az oldal használatához, ami a közösség számára fontos, hasznos lehet. Ezt folyamatosan bővítjük a beérkezett visszajelzések alapján.

Az egyes Játékokra a jelen Feltételekben és az Adatvédelmi tájékoztatóban írt valamennyi rendelkezés irányadó.

Üzemeltető az egyes Játékok nyertesét/nyerteseit jogosult közzétenni a Weboldalon.

Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldal tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy törölje.

IV. A WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS SZELLEMI TULAJDONJOG

A Weboldal teljes tartalma szerzői- és védjegyjogi, valamint egyéb szellemi tulajdonjogi védelem alatt áll.

A Weboldalon, illetve azzal összefüggésben használt valamennyi szövegen, videón, képen és más tartalmakon (pl. grafikák, logók), továbbá a Weboldal működtetésével kapcsolatos képi és technikai megoldásokon, szoftvereken fennálló valamennyi szellemi tulajdonjog - különösen, de nem kizárólagosan a domain-, szerzői és védjegyjogok, valamint know-how, és adatbázisok – vagy az ahhoz kapcsolódó felhasználási jog jogosultja az Üzemeltető.

A Felhasználó nem jogosult a Weboldal tartalmát, illetve annak részeit (különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon elérhető bármely alkalmazást, szolgáltatást, videót, szoftvert, dokumentációt) sokszorosítani, terjeszteni, módosítani, publikálni, átdolgozni, azokból származékos művet alkotni, azokat más műbe, weboldalba beépíteni, továbbá nem jogosult létrehozni a Weboldallal, illetve az azon keresztül nyújtott szolgáltatással sem azonos, sem pedig azt helyettesítő szolgáltatást vagy terméket. Úgyszintén szigorúan tilos a Weboldal tartalmából eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, létrehozása, ideértve különösen a betűtípusok, ikonok, gombok, linkek, háttérképek, képernyővédők, üzenetkártyák, üdvözlőkártyák készítését és az engedély nélküli forgalmazást és árusítást.

A Weboldal bármely tartalmának a jelen Feltételekbe ütköző felhasználása szigorúan tilos, és a Felhasználó regisztrációjának azonnali törlése mellett egyéb jogi eljárást is vonhat maga után.

V. KAPCSOLÓDÓ WEBOLDALAK

A Weboldalon szerepelhetnek olyan linkek, amelyek az Internet olyan idegen weboldalaira mutathatnak, amelyek nem tartoznak az Üzemeltető irányítása és felügyelete alá. Ezek a weboldalak harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. Az ilyen weboldalak tartalma semmilyen tekintetben sem képezi az Üzemeltető javaslatát, ajánlását, egyetértését, garanciavállalását vagy jóváhagyását az ott nyújtott információk vonatkozásában. Az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget vagy szavatosságot az ilyen weboldalakon található információkért, adatvédelmi nyilatkozatért vagy bármilyen más ott nyújtott tartalomért.

VI. FELELŐSSÉG

A Weboldalra történő belépéssel, annak használatával, illetve a regisztrációval minden Felhasználó elfogadja a Weboldal használatának jelen Feltételeit, és elismeri, hogy az Weboldalt saját felelősségére használja.

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy bármikor és bármilyen okból megszüntesse a Weboldal használatára vonatkozó jogot, amennyiben a Felhasználó valószínűsíthetően megszegi a jelen Feltételek bármely rendelkezését.

Üzemeltető megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle felelősséget nem vállal azokért a károkért, amelyek a Weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a Weboldalról elérhető tartalmak törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, valamint kém- és más kártékony programokból vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

A Felhasználót terheli minden felelősség a Weboldal használatából eredő, a szolgáltatást igénybe vevő készüléken bekövetkező károsodásért, meghibásodásért és/vagy adatvesztésért, beleértve a számítógépes vírusokból eredő meghibásodást is. Üzemeltető a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Felhasználók tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon történő regisztráció feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Felhasználó köteles tartózkodni attól, hogy megkíséreljen jogosulatlanul behatolni a Weboldal felületére, annak szervereire és hálózataiba, vagy egyéb más számítógépes rendszerbe vagy hálózatba, amely a Weboldalhoz kapcsolódik.

Amennyiben Üzemeltető nem érvényesíti a jelen Feltételekben írt bármely rendelkezést, úgy az nem jelent lemondást a rendelkezés, illetve a benne foglalt jog jövőbeni érvényesítéséről.

VII. FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, valamint a jelen Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse a Felhasználók megfelelő tájékoztatása mellett, továbbá a Weboldal tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje.

Amennyiben az Üzemeltető módosítja a jelen Feltételeket, minden esetben a Feltételek módosított változata kerül a Weboldalon megjelenítésre, és a módosulás tényéről az Üzemeltető a Weboldalon keresztül értesíti a Felhasználókat. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A Felhasználó kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse a Feltételek esetleges módosításait. Abban az esetben, ha a Felhasználó a módosítások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a Weboldal szolgáltatásait, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat, és egyetért azokkal.

VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Jelen Feltételeket a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni.

A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek jelen Feltételekből fakadnak.

A Feltételek érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik a Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.

A Felhasználó és Üzemeltető kapcsolatára – a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül – kizárólag a jelen Feltételek rendelkezései vonatkoznak. A jelen Feltételek hatályon kívül helyeznek minden, Üzemeltető által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó korábbi vagy egyidejű szerződést, nyilatkozatot, szavatosságot és megállapodást.

Abban az esetben, ha bármi, amit a Weboldal tartalmaz ellentétes vagy össze nem férő a jelen Feltételekkel, ez utóbbi élvez elsőbbséget, kivéve, ha jogszabály ezt nem teszi lehetővé.

A Feltételek bekezdéseinek címei kizárólag tájékoztató jellegűek és nem befolyásolják a rendelkezések értelmezését vagy szerkezetét.

Budapest, 2017. május 11.
M.C.DIRECT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság